Wdrożenia - Intesys

Wdrożenia to według nas działania rozwijające Twoje środowisko IT. Mogą mieć charakter infrastrukturalny, jak i organizacyjny. O ile wsparcie IT ma charakter codziennej powtarzalnej pracy, o tyle wdrożenia to uruchomienie nowej funkcjonalności, wdrapanie się o poziom wyżej.

Wdrożenia w ramach usług wsparcia IT

Wdrożenia w ramach świadczenia usług wsparcia IT to przede wszystkim nowe funkcjonalności w dziedzinie organizacji, optymalizacji, bezpieczeństwa.

Handel

 • Infrastruktura: Active Directory replikowana na 4 lokalizacje, zabezpieczenia w warstwie drugiej modelu OSI/ISO, UTMy, VPN z redundancją, hosty maszyn wirtualnych, SQL Server, Dialog ERP, Symfonia FK, monitoring IP.
 • Wdrożenia szczególne: WiFi AC z kontrolerem z roamingiem, integracja ze sklepem internetowym, Office 365, backup and recovery plan.
 • Oprogramowanie dedykowane: Asystent sprzedaży, Hurtowania danych, Projekt Sterowania Rentownością, Wydruk etykiet, PzPrint, zasilanie danymi bazy Symfonii z Dialog ERP.
 • Profil usług: rozwój firmy poprzez nowe funkcjonalności w zakresie sprzedaży, logistyki i optymalizacji procesów, utrzymanie online 5 x 24.

 

Administracja

 • Infrastruktura: Active Directory, hosty maszyn wirtualnych, oprogramowanie do monitoringu sieci, SQL Server, Firebird, Systemy Sputnik Software, Symfonia, systemy MSWiA. Sieci światłowodowe pomiędzy budynkami na infrastrukturze operatora, monitoring IP, backup and recovery plan, cyfrowa centrala telefoniczna, infrastruktura klucza prywatnego.
 • Wdrożenia szczególne: system źródło, wybory, system backupu i kompresji ponad 100 baz danych, system pamięci masowej QNAP.
 • Profil usług: Kształtowanie polityki IT, utrzymanie online 5×10, utrzymanie kilku systemów, zapewnienie komunikacji pomiędzy innymi szczeblami administracji. Zakupy sprzętu i oprogramowania z zasadami panującymi w administracji. Reprezentowanie urzędu przed innymi instytucjami w sprawach IT. Współpraca z ABI w zakresie ochrony danych osobowych. Wsparcie jednostek podległych.

 

Usługi

 • Klient wymagający wyjątkowej efektywności kosztowej, dodatkowo lokalizacja biur nie sprzyja dostępności nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • Infrastruktura: Active Directory, hosty maszyn wirtualnych , urządzenia zewnętrzne do monitoringu instalacji, VPN, Tytan, Symfonia
 • Wdrożenia szczególne: strona www z systemem podawania danych z liczników
 • Profil usług: utrzymanie usług 5 x 10 bardzo duża liczba obsługiwanych klientów, zabezpieczenie danych (podwójny backup), zapewnienie zgodności z wytycznymi organu nadzorującego, reprezentowanie roli IT przed zarządem.

 

Edukacja

 • Infrastruktura: pracownia komputerowa, wdrożenie Active Directory, host maszyn wirtualnych
 • Wdrożenia szczególne: system pamięci masowej QNAP, modyfikacja i rozbudowa sieci WiFi

 

Wdrożenia technologii

Wdrożenia technologii, gdzie nie jesteśmy Twoim partnerem IT mają charakter bardziej infrastrukturalny, aniżeli organizacyjny.

Przykładowe wdrożenia:

 • Wysokowydajne, skalowalne sieci WiFi z kontrolerem z autentykacją z serwerów RADIUS z integracją z Active Directory,
 • Wielooddziałowe sieci VPN z zapasowymi łączami i automatycznym przełączaniem po awarii łącza,
 • Serwery maszyn wirtualnych z backupem do Veeam,
 • Instancje SQL serwer z serwerami zapasowymi
 • Środowiska testowe maszyn wirtualnych w Azure,
 • Backup stacji roboczych i serwerów do chmury
 • Sieci kablowe z zabezpieczeniami 801.x
 • Migracja do Office 365 i Exchange online, SharePoint online,
 • Migracja baz danych z silnika jednego producenta na silnik innego np. Sybase do MSSQL.
 • Wdrożenia systemu Dialog,
 • Wdrożenia pakietów Insert (Subiekt + Rachmistrz + Rewizor),
 • Systemy ewidencji czasu pracy,
 • Monitoring IP,
 • System sterowania pakowaniem borówek,
 • Systemy zabezpieczeń przed cyberatakiem w oparciu o UTM,
 • Systemy zasilania awaryjnego,
 • Systemy autentykacji i autoryzacji użytkowników, autentykacja dwuetapowa,
 • Przygotowywanie sprzętu gotowego do pracy.

Edukacja

 • Budowy sieci WiFi wraz z konfiguracją redundantnego kontrolera WiFi zintegrowanego z Active Directory. Instalacja na 500 użytkowników.
 • Pracownie komputerowa pod klucz

 

Produkcja

 • Wdrożenie Subiekta GT, Rewizora, Analizy w SQL, przygotowanie serwera, VPN,
 • Wdrożenie Office 365
 • Sprzęt gotowy do pracy

 

Handel

 • System monitoringu wizyjnego z funkcją wrzucania na obraz z kamery masy tego co znajduje się na wadze, którą kamera obserwuje.
 • Wysokowydajne, skalowalne sieci WiFi z kontrolerem z autentykacją z serwerów RADIUS z integracją z Active Directory,
 • Wielooddziałowe sieci VPN z zapasowymi łączami i automatycznym przełączaniem po awarii łącza,
 • Serwery maszyn wirtualnych z backupem do Veeam,
 • Instancje SQL serwer z serwerami zapasowymi
 • Środowiska testowe maszyn wirtualnych w Azure,
 • Backup stacji roboczych i serwerów do chmury
 • Sieci kablowe z zabezpieczeniami 801.x
 • Migracja do Office 365 i Exchange online, SharePoint online,
 • Systemy zabezpieczeń przed cyberatakiem w oparciu o UTM

 

Administracja

 • Przygotowanie serwerów gotowych do pracy,
 • Przygotowanie sieci dla systemów MSWiA,
 • Systemy zabezpieczeń przed cyberatakiem w oparciu o UTM,
 • Elektroniczny obieg dokumentów,
 • Dostawy pakietów Insert.

 

Biura rachunkowe

 • Przygotowanie serwerów gotowych do pracy,
 • Sprzęt gotowy do pracy,
 • Systemy backupu,
 • Dostawy pakietów Insert,
 • Transfer danych pomiędzy programami księgowymi.

 

 

Firmy i działy IT

 • Dostawy małych komputerów przemysłowych,
 • Dostawy komponentów do systemów komunikacji w bankomatach,
 • Dostawy skonfigurowanych serwerów,
 • Dostawy specjalistycznego oprogramowania,
 • Systemy sterowania mieszaniem farb,
 • Komponenty sterujące wyświetlaniem reklam na miejskich telebimach,
 • Komponenty sterujące wyświetlaniem reklam w systemach komunikacji,
 • Komponenty sterujące czujnikami i sygnalizacją wolnych miejsc na parkingach.

Co powinien gwarantować Ci Twój partner IT

Jeśli chcesz znaleźć odpowiedniego partnera, działającego na rzecz zwiększenia produktywności Twojej firmy przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka, musisz zadać właściwe pytania.

Nasi partnerzy