Ankieta - Intesys

Poniżej znajdziesz pytania o Twojego teraźniejszego partnera IT. Pytamy o rzeczy dla nas oczywiste, które są standardem w przypadku naszych usług. Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedź jest negatywna, zachęcamy do przyjrzenia się naszej ofercie.

Wsparcie
Tak
Nie
Czy odwiedzą cię jeśli nie da się załatwić sprawy zdalnie?
Czy w przypadku poważnej awarii przyjadą, bądź skierują do ciebie od razu osobę by zminimalizować skutki przestoju?
Czy jeśli masz problem sprzętowy, zajmą się infrastrukturą której nie dostarczyli (np. monitoring, centrala telefoniczna)?
Czy twoje tematy IT są cały czas pchane do przodu i masz wiedzę na jakim etapie się znajdują?
Czy obsługują wszystkie urządzenia, których używasz, a może tylko część?
Ciągłość działania
Tak
Nie
Czy proaktywnie monitorują Twoje środowisko, tak aby usunąć problemy, które mogą mieć wpływ na Twój biznes?
Czy masz natychmiastowe powiadomienie o tym, że Twój serwer, czy połączenie internetowe uległo awarii, by uruchomić działania zapasowe?
Czy Twoje oprogramowanie i sprzęt są cały czas aktualizowane, by nie powodować zagrożeń bezpieczeństwa?
Strategia i planowanie
Tak
Nie
Czy otrzymałeś co najmniej roczny plan działania, tak by podejmowane działania były dla ciebie jasne oraz masz świadomość kosztów które poniesiesz?
Czy odbywasz regularne spotkania z ludźmi rozumiejącymi biznes o tym jak IT może pomóc w tematach, które dzieją się w firmie?
Czy prowadzą rozmowy i zamawia w Twoim imieniu, byś nie kupił złej rzeczy?
Czy proponują ci rozwiązania, które mogłyby usprawnić Twój biznes?
Czy dokładnie tłumaczą tobie jak coś działa, dzięki czemu możesz łatwiej podjąć decyzję?
Czy masz przygotowany i przetestowany plan kopii zapasowych i odzyskania ich?
Czy masz oszacowany czas przez jaki twoje systemy mogą być niedostępne podczas awarii, bez strat w działalności?
Czy masz oszacowany czas odzyskania sprawności po katastrofie?
Bezpieczeństwo
Tak
Nie
Czy wdrożono u Ciebie wielowarstwową ochronę przed zagrożeniami?
Czy ciągle szkolą Twoich ludzi by nie padali ofiarami ataków przy użyciu inżynierii społecznej?
Czy Twoja infrastruktura jest regularnie skanowana pod kątem występowania zagrożeń?
Czy Twój ruch sieciowy jest proaktywnie monitorowany pod kątem zagrożeń?
Obsługa
Tak
Nie
Czy masz online dostęp do raportu o stopniu wykonanych prac?
Czy masz jednego człowieka do kontaktu (czy za każdym razem innego)?
Czy znasz dokładny koszt obsługi?

Co powinien gwarantować Ci Twój partner IT

Jeśli chcesz znaleźć odpowiedniego partnera, działającego na rzecz zwiększenia produktywności Twojej firmy przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka, musisz zadać właściwe pytania.

Nasi partnerzy