Technologie - Intesys

Microsoft

W przypadku tego producenta nie tylko mamy do czynienia z technologiami jako takimi, ale jeszcze mamy dodatkowo możliwość uruchamiania ich u siebie, jak i w chmurach publicznej i prywatnej. Technologie z których najczęściej korzystamy:

  • Microsoft Windows,
  • Active Directory,
  • Hyper-V,
  • Office 365, Azure,
  • SQL Server, Visual Studio,
  • Powershell.

Fortinet

Fortinet to producent szerokiej gamy urządzeń sieciowych zapewniających bezpieczny i wydajny dostęp do sieci. Korzystamy z urządzeń UTM Fortigate, jak i przełączników FortiSwitch, czy punktów dostępowych FortiAP i kontrolerów FortiWLC.

Tworzymy dzięki temu redundantne, ultrawydajne  sieci, które posiadają możliwość inspekcji pakietów i sterowania ruchem w zależności od aplikacji – które same rozpoznają, gdyż pracują na warstwie 7 modelu ISO.

Veeam

Veeam jest producentem oprogramowania do backupu i replikacji maszyn wirtualnych oraz do monitorowania tych procesów. Zastosowanie go umożliwia „oderwanie się” maszyn wirtualnych od serwerów na których one nominalnie pracują.

W oparciu o Veeam Backup & Replication tworzymy systemy zapasowe by maksymalizować dostępność systemów.

Dell

Dell ma bardzo szerokie portfolio produktów. Nas interesują przede wszystkim serwery DELL Poweredge, w oparciu o które przygotowujemy hosty maszyn wirtualnych.

QNAP

QNAP Systems, dostarcza kompletny zestaw najnowocześniejszych urządzeń Network Attached Storage (NAS) oraz rozwiązań do monitoringu wideo, zbudowanych z myślą o zapewnieniu najwyższej użyteczności, bezpieczeństwa oraz elastycznej skalowalności. Firma oferuje najwyższej jakości produkty NAS dla użytkowników domowych oraz biznesowych, zapewniając im rozwiązania do przechowywania danych, backupu, migawek, wirtualizacji, pracy grupowej, multimediów oraz innych zastosowań.

Co powinien gwarantować Ci Twój partner IT

Jeśli chcesz znaleźć odpowiedniego partnera, działającego na rzecz zwiększenia produktywności Twojej firmy przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka, musisz zadać właściwe pytania.